pic01

Pwy di Pwy

Llywydd am oes

Tegwyn Williams
Penbedw
Ffordd y Bryn
Llanelwy
Sir Ddinbych
Cymru
LL17 0DD
Ffon: +44 (0)1745 583612
e-bost: tegwynwilliams@hotmail.com

Trefnydd Cymru Gyfan

Arwel Roberts
Fachwen,
Ffordd Rhyl,
Rhuddlan,
Sir Ddinbych.
LL18 2TP
Ffon: +44 (0)7813550998
e-bost: arwellroberts@tiscali.co.uk

Trefnydd yn y De

Emyr Wyn Thomas
Cynefin,
Pentre Morgan,
Bronwydd Arms
Sir Gaerfyrddin.
SA336JG
Ffôn: +44 (0)1239 831 809
/ +44 (0)7525 008 494
e-bost: catrinannthom@gmail.com

Trefnydd y Cystadlaethau

Catrin Thomas
Cynefin,
Pentre Morgan,
Bronwydd Arms
Sir Gaerfyrddin.
SA336JG
Ffôn: +44 (0)1239 831 809
/ +44 (0)7525 008 494
e-bost: catrinannthom@gmail.com

Ysgrifennydd y pwyllgor

Awen Roberts
Fachwen,
Ffordd Rhyl,
Rhuddlan,
Sir Ddinbych.
LL18 2TP
Ffon: +44 (0)1745 590869
e-bost: arwellroberts@tiscali.co.uk

Trefnydd Gwibdaethau

Eluned Jones
Ffon: +44 (0)7772 360 375
e-bost: elunedjones75@btinternet.com