pic01

Lluniau

Dyma gasgliad o luniau o'r Ŵyl Ban Geltaidd 2024

 • Dynes yn gwenu ac yn gafael diod
 • Dyn a dynes yn eistedd wrth ymyl i'w gilydd yn gwenu
 • Pobl yn sefyll wrth ymyl i'w gilydd ac yn gwenu
 • Pobl yn chwifio baneri Cymru mewn stryd
 • Dau ddynes yn sefyll wrth ymyl i'w gilydd yn gafael mewn llun o Carlow town ac yn gwenu
 • Cor Merched Cymru yn sefyll ar lwyfan gyda tlws
 • 3 uchaf yn y cystadeluaeth Grwpiau Gwerin yn gwenu ac yr ennillydd sef Lo-fi Jones yn gafael y tlws
 • Cwpl yn sefyll wrth ymyl Katell
 • Dau person yn enjoio ei hunain yn yr wyl
 • Dynes yn gwysgo dillad traddodiadol Cymreig
 • Dynes yn gafael mewn tlws
 • Dau ddynes yn gwenu gyda tlws
 • Tri person yn gwenu ar llwyfan gyda tlws
 • Canlyniadau y cystadleuaeth Gwyl Ban Geltaidd
 • Grwp o pob yn gwysgo mewn dillad traddodiadol Cymreig
 • Pobl yn cymryd rhan mewn cystadleuaeth cor cymysg
 • Pobl yn canu mewn cystadleuaeth cor cymysg
 • Pobl yn canu mewn cor cymysg
 • Pobl mewn cor cymysg yn canu
 • Merched yn cymryd rhan mewn cystadleuaeth cor merched
 • Merched yn cystadlu mewn cystadleuaeth cor merched
 • Cor merched o Gymru yn cau
 • Cor yn cystadlu mewn cystadleuaeth canu
 • Cor yn cystadlu mewn cystadleuaeth canu
 • Cor yn canu mewn cystadleuaeth canu
 • Cor yn canu mewn cystadleuaeth canu corau
 • Dynion yn dawnsio ar lwyfan
 • Dynion yn dawnsio
 • Cor cymysg yn canu mewn cystadleuaeth corau cymysg
 • Cor merched yn cystadlu mewn cystadleuaeth corau merched
 • Cor o'r Alban yn canu
 • Cor dynion yn canu
 • Cor cymysg yn cystadlu
 • Cor dynio yn cystadlu mewn cystadleuaet corau meibion
 • Cor yn cymrhyd rhan mewn cystadleuaeth cymysg
 • Dyn a dynes yn gafael mewn llun
 • Person yn chwifio baner Cymru
 • Pobl yn chwifio baneri Cymru
 • Person yn gafael tedi draig goch
 • Merched ynchwifio baneri Cymru
 • Pobl yn ymweld a adeilad
 • Dau person yn gwenu ac yn gafael tlws
 • Pobl yn gwysgo dillad traddodiadol ac yn gafael tlws
 • Dau merched yn gwysgo dillad traddoldiadol ac yn gafael tlws
 • Merched Cymraeg yn gwysgo mewn dillad traddodiadol ac yn cwifio baneri Cymru
 • Postyn Cerdded gyda llun o person gyda ffon
 • Person yn gwysgo het Yma o Hyd ac gyda baner Cymru o'i gwmpas
 • Cwpl yn gwenu ac yn sefyll tu ol i ffram sydd yn dweud Pan Celtic Fesival Carlow
 • Pobl yn gwenu ac yn gafael mewn llun o Carlow Town
 • Dynes yn gwenu ac yn gwysgo dillad traddodiadol
 • Bws Llew Jones ar y ffordd
 • Pobl yn gwysgo dillad traddodiadol Cymreig ac yn chwifio baneri Cymru
 • Pobl yn chwarae wahanol offerynnau cerdd

Hel Atgofion

 • Tri person yn siarad gyda ei gilydd