pic01

Amdanom Ni

Mae’r Ŵyl Ban Geltaidd yn hyrwyddo a meithrin ieithoedd, diwylliant, cerddoriaeth, canu a chwaraeon Celtaidd.

Mae cynrychioliad o Gymru yn yr ŵyl ers ei dechreuad yn 1971. Mae selogion yr Ŵyl wedi mwynhau uchafbwyntiau rhyfeddol dros y blynyddoedd - edrych ar ddawnswyr lliwgar yn strydoedd hynafol rhai o drefi yr Ynys Werdd; gwrando ar gerddoriaeth Traddodiadoll a modern y Gwledydd Celtaidd yn cynnwys rhai o delynorion gorau Cymru fel Gwenan Gibbard, Dylan Cernyw a Robin James Jones.

Mae’n werth gweld y gorymdeithio ar y strydoedd a'r baneri Celtaidd yn chwifio yn y gwyntoedd a'r awyrgylch yn llawn arogl mawn.