pic01

Newyddion a Digwyddiadau

Newyddion 2022 -2023

 

 

NOSON GYMDEITHASOL

Cerddoriaeth werin fyw gyda
Nos Wener, 16eg o Fehefin 2023 - 7PM

Rhuddlan, Canolfan Gymunedol

£3

Am fyw o wybodaeth: menter@misirddinbych.cymru + 01745 81282

Poster NOSON GYMDEITHASOL


Gŵyl Ban Geltaidd 2024

Yn y flwyddyn 2024 fydd yr Ŵyl yn dychwelyd i Carlow
Ebrill 2ail i'r 7fed 2024.


Pan Celtic Results 2023 (Saesneg yn unig)

TRADITIONAL SINGING COMPETITION: SOLO
1st Place
ALBA – the 2022 Gold Medal Winner at the Mod in the Traditional Ladies Competition
ALICE NIC A’MHAOILEIN

2nd Place
ÉIRE – The 2022 Oireachtas Winner of the Female Sean-Nós Competition
SLÁINE NÍ CHATHALLÁIN

3rd Place
ÉIRE – The 2022 Oireachtas Winner of the Male Sean-Nós Competition
DOMHNALL Ó BRAONÁIN

 

TRADITIONAL SINGING COMPETITION: GROUP

1st Place
CYMRU – Moniars Bach

2nd Place
ALBA – Stratag

3rd Place
CYMRU – Hen Fegin

NEWLY COMPOSED SONG
CYMRU – Moniars Bach – Afon Bacsia

INTERNATIONAL SONG CONTEST

KERNOW – Karrygi Du


INSTRUMENTAL COMPETITIONS

Fiddle (Under-16)
1st Place
ÉIRE – Bethan Marsh

2nd Place
ÉIRE – Clíodhna Ní Chuilinn

3rd Place
ÉIRE – Caitríona Ní Raifeartaigh

 

FIDDLE (Adults)
1st Place
ÉIRE – Anna Quin

2nd Place
ÉIRE – River McGann

3rd Place
CYMRU – Imogen Evans

 

HARP (Adults)

1st Place
CYMRU – Cadi Glwys Davies

2nd Place
ÉIRE – Kieu Conroy

3rd Place
BREIZH – Mikael Herrou

 

DUETS (Under-16)

1st Place
ÉIRE – Kate Redfern & Tove Byres

2nd Place
ÉIRE – Clíodhna & Muireann Ní Chuilinn

 

DANCING COMPETITIONS

SOLO DANCE (Under-16)

1st Place
CYMRU – Sara Williams

2nd Place
ALBA – Ellyse Mollison

3rd Place
ALBA – Karys Mollison

 

SOLO DANCE (Adults)

1st Place
CYMRU – Cadi Glwys Davies

2nd Place
ÉIRE – Seán Ó Loingsigh

3rd Place
ALBA – Jamie Dima

DANCING COMPETITION: GROUPS

1st Place
CYMRU – Clocswyr Conwy

2nd Place
BREIZH – Eskell an Elorn / Beg an Douar

3rd Place
ALBA – Noreen-Marie Geddes School of Dancing

 

DANCING COMPETITION: NEW INVENTION DANCE

1st Place
ALBA – Celtic Snare

2nd Place
CYMRU – Clocswyr Conwy

3rd Place
CYMRU – Dawnswyr Caernarfon

 

CHORAL COMPETITIONS

 

COMPETITION A: MIXED CHOIRS

2nd Prize: Plaque & €200.

Cor Llundain

1st Prize: Perpetual Trophy & €250;

Cor CantiLena

 

COMPETITION B: MIXED RURAL CHOIRS
1st Prize: Perpetual Trophy (Glór na nGael Cup) & €250;

Cor Dre

 

COMPETITION C: FEMALE CHOIRS
1st Prize: Perpetual Trophy & €200;

Cor Yr Heli

 

COMPETITION D: MALE CHOIRS
1st Prize: Perpetual Trophy (ITGWU Cup) & €200;

Cor Colwyn

 

COMPETITION I: TRADITIONAL GROUP SINGING
(SPONSORED BY OIREACHTAS NA GAEILGE)

2nd Prize: €300.

Cor Yr Heli

1st Prize: Cearnaire na nEaltan - Perpetual Trophy & €500;

Cor Dre

 

COMPETITION H: Open Competition for Choirs
(with accompaniment)

2nd Prize: €100.

Cor Llundain

1st Prize: €150;

Cor Dre

 

BEST SONG PERFORMANCE BY A NON-PRIZEWINNING CHOIR
Trophy & €200

Cor Godre’r Garth
(SONG: Hen Ferchetan)

 

BEST OVERALL PERFORMANCE

The Pan Celtic Trophy & €200

Cor Dre

Pan Geltaidd 2023 - Full Festival programme

Pan Geltaidd 2023 - Full Festival programme (Saesneg yn unig)

Following a break of four long years, we are
delighted that the International Pan Celtic
Festival is back! And we are thrilled that
Carlow has been chosen as host town for
this amazing cultural festival.

Cliciwch yma am Rhaglen llawn yr Ŵyl


2023 Festival Schedule (Saesneg yn unig)logo

The schedule of official events will be the same as always:
Tuesday 11/4/'23: 7.30pm: PAN CELTIC OPENING & CONCERT in Visual.

Wed 12/4/'23:
3pm Traditional Singing Competitions (Groups) and 5pm (Solos) in Visual.
8pm: Festival Club hosted by BREIZH in Seven Oaks.
10pm: Results /Prizegiving - Trad Singing Competitions.

Thurs 13/4/'23:
7.30: International Pan Celtic Song Contest in Visual.
9.30pm: Festival Club hosted by KERNOW & MANNIN in Seven Oaks

Fri 14/4/'23:
12.00: Instrumental Competitions (Harp/Fiddle & Duet) in Seven Oaks.
2.00pm: Nations Parade/ Gathering
3.00pm: Celtic Dance Competitions in Seven Oaks.
7.30pm: Choral Concert in Carlow Cathedral
9.15pm: Festival Club hosted by CYMRU in Seven Oaks.

Sat 15/4/'23:
10.30 -5pm: Choral Competitions in St. Leo's College.
8pm: Results /Prizegiving - Trad Singing Competitions.
9pm: Festival Club hosted by ALBA in Seven Oaks.

OPENING CONCERT: Each nation is invited to perform some items giving a taste of our celtic cultures at the Opening Concert on the Tuesday night. BREIZH will actually not be in Carlow until Wednesday morning due to ferry timetables. ÉIRE will offer a few extra items to fill that space instead of having a Festival Club Night.

Côr Llundain


Ffurfiwyd Côr Llundain yn 2017 gan aelodau Aelwyd Llundain, wedi i ni sylweddoli’n bod ni’n rhy hen bellach i fod yn Aelwyd…! Erbyn hyn mae gennym 45 o aelodau o bob oedran, o fyfyrwyr israddedig i Gymry sydd wedi’u hymgartrefi yn Llundain ers degawdau. Yn ein plith mae athrawon, cyfreithwyr, cyfrifwyr, nyrsys, meddygon, gweision sifil, newyddiadurwyr, dylunwyr...yn ogystal ag ambell i gerddor! Ein nod yw hyrwyddo cerddoriaeth Cymru a’r iaith Gymraeg yn Llundain a thu hwnt. Cynhelir ein hymarferion i gyd, a’n gweithgareddau cymdeithasol hefyd, yn gyfan gwbl trwy gyfrwng y Gymraeg, ac rydym yn blaenoriaethu cyfansoddwyr Cymraeg yn ein rhaglenni. Will Thomas yw'r arweinydd ers sefydlu'r cor, a Sioned Thomas erbyn hyn yw llywydd y cor.

Rydym wedi cystadlu ym mhrif gystadleuaeth corau cymysg yr Eisteddfod Genedlaethol pob blwyddyn ers ein sefydlu, sef 2018, 2019 a 2022. Eleni cawsom yr ail safle, ac er taw dim ond dau gôr oedd yn cystadlu, roeddwn ni’n hynod o falch bod y beirniaid wedi’n hystyried yn deilwng o wobr! Ond yn bwysicach na’r wobr oedd y cymryd rhan, eleni yn fwy nag erioed, wedi cyfnod y pandemic a’i amryw heriau.

Cyn y pandemic buodd y Côr yn ffodus i berfformio yn 10 Downing St, Ysgol Harrow (dan arweiniad Owain Arwel Hughes), capel Coleg y Drindod, Caergrawnt, a Chapel Jewin (gyda Gwyn Hughes Jones a Rebecca Evans). Rydym hefyd yn cefnogi cymanfa ganu flynyddol Llundain, ‘Cymanfa Westminster’.

Ein nod wrth i ni symud ymlaen dros y flwyddyn nesaf yw i dyfu ein haelodaeth, i atgyfnerthu ein cysylltiadau gyda’r byd corawl yng Nghymru, ac i barhau i gynnig cyfleoedd newydd a chyffroes i’n haelodau i berfformio, a'r cwbl trwy gyfrwng y Gymraeg.


Michelle O’Neill aelod blaenllaw o Gynulliad Gogledd Iwerddon yng nghwmni arweinydd Plaid Cymru Adam Price yntau fel Heledd Fychan yn aelod o Senedd Cymru.

Cynhadledd Plaid Cymru.

Yng nghynadledd Plaid Cymru eleni roedd yn bleser cyfarfod Michelle O’Neill aelod blaenllaw o Gynulliad Gogledd Iwerddon yng nghwmni arweinydd Plaid Cymru Adam Price yntau fel Heledd Fychan yn aelod o Senedd Cymru.
Cyflwynwyd llun o Cofiwch Tryweryn iddi .


Gŵyl Ban Geltaidd yn ol yn 2023 (Saesneg yn unig)

Gyfeillion,
O’r diwedd daeth newyddion atom ynghylch yr Ŵyl Ban Geltaidd.
Gwaith mawr rŵan o’n blaenau er mwyn trefnu cystadleuwyr a chefnogwyr.
Mwy o wybodaeth ar y ffordd.
Cofion caredig,
Arwel

A chairde,
I am pleased to announce that the Pan Celtic International Festival will resume in 2023!
We will be adhering to the traditional dates, commencing the day after Easter Bank Holiday Monday, therefore the official dates for the next festival are:
Tuesday – Sunday, 11 – 16 April 2023 (even though Sunday has always been included in the festival dates, events generally conclude late at night on the Saturday night of the festival to allow for travel time for delegations returning home.)
Ceatharlach has been appointed Host Town for the 2023 festival – Bríde de Róiste and her distinguished lieutenants, Emma & Ollie, have commenced preparations and an advance brochure will be forwarded to you.
We will also adhere to the general timetable of our previous festivals.
I would like to draw your attention to the Pan Celtic International Song Contest.
National Committees have a number of options open to them when entering for the 2023 Pan Celtic International Song Contest.
In instances where National Song Contests had already taken place by the time the 2020 festival was cancelled the winning songs may be entered in the 2023 Pan Celtic International Song Contest if National Committees wish to do so.
Such songs may be entered in addition to the winning song if a National Song Contest is held in 2023.
National Committees are not required to hold a National Song Contest in 2023 if they do not wish to do so.
This means that there may be 1 entry or 2 entries per nation in the 2023 competition.
The Pan Celtic website will be updated regularly.
Regarding accommodation – Bríde will forward details to you in due course.
I look forward to seeing you all again.
Le meas,
Máirín
MÁIRÍN NIC DHONNCHADHA
CEANNASAÍ


Fi mewn Tri - Prynhawn Da S4C

To view our News archive dating back to 2011 please - click here