Gwyl Ban Celtaidd
Gwyl Ban Celtaidd Digwyddiadau Lluniau Noddwyr Cysylltu
Gwyl Ban Celtaidd

An Daingean (Dingle), Eire

Dewch gyda ni i Letterkenny 2018
Ebrill y 3ydd I’r 8fed 2018
Mwynhad yn wir fydd hynny.
Cewch gwmni gwych ‘mlith hwyl a sbri
Yng Ngŵyl Ban Geltaidd Letterkenny!

  Yr Ŵyl Ban Geltaidd yng Ngharlow (Ceatharlech) yn 2017

...Penawdau Newyddion

 
 
 
   
| Mwy
Hanes
Amdanom Ni
Aros
Pwy di Pwy

Gŵyl Ban Geltaidd 2017

Taith i Carlow, Iwerddon, Ebrill 18fed - 23ain 2017
Trefnir y daith gan Bwyllgor Cymru - Mudiad Pan Geltaidd.

Byddwn yn ail-ymweld â Charlow . Byddwn yn teithio ar long bore dydd Mawrth Ebrill y 18fed ac yn aros pum noson, gwely a brecwast a yng Ngwesty'r Seven Oaks ; Llety Gwely a Brecwast, Y Red Setter a’r Tý Tafarn y Racey Byrne. Mae'r bws yn gyfforddus gyda cyfleusterau toiled arno. Mae'r mannau lletya’n weddol agos at ei gilydd yn y dref, â’r holl ddigwyddiadau o fewn ein cyrraedd yn “Seven Oaks”.

Prisiau a Manylion y trip o Dde Cymru - cliciwch yma

Prisiau a Manylion y trip o Ogledd Cymru - cliciwch yma

 Diolch
Diolch am ymweld â'n gwefan.
Gobeithio i chi ganfod yr hyn oeddech eisiau, os na wnaethoch, cysylltwch â ni'n ddiymdroi.