Gwyl Ban Celtaidd
Gwyl Ban Celtaidd Digwyddiadau Lluniau Noddwyr Cysylltu
Gwyl Ban Celtaidd

An Daingean (Dingle), Eire

Dewch gyda ni i Letterkenny 2018
Ebrill y 3ydd I’r 8fed 2018
Mwynhad yn wir fydd hynny.
Cewch gwmni gwych ‘mlith hwyl a sbri
Yng Ngŵyl Ban Geltaidd Letterkenny!

  Yr Ŵyl Ban Geltaidd yng Ngharlow (Ceatharlech) yn 2017

cor yn canu

...Penawdau Newyddion

 
 
 
   
| Mwy
Wal Fideo

Cerddoriaeth

Albwm Lluniau

Yn yr adran yma o'r wefan cewch gyfle i edrych ar luniau o'r gorffennol a chyfle i rannu lluniau gyda ni.

Os nad ydych yn gallu gweld y lluniau symudol - cliciwch yma

Gwyl Ban Geltaidd 2016


Fe gafwyd noson lwyddiannus yng Ngwesty y Victoria Porthaethwy ar yr 20fed o Chwefror. Aduniad da cyn cychwyn am Carlow wedi’r Pasg

 

Gwyl Ban Geltaidd 2015

Doire, Gogledd Iwerddon, Ebrill 7fed -12fed 2015


 

 

 

Fe gafwyd noson arbennig yng ngwesty yr Abbeyfield Talybont Bangor ar y 21ain o Chwefror – nos Sadwrn ‘ Diolch i’r criw a ddaeth i’r aduniad. Ieuan ap Sion, Gwennan Gibbard a Dylan Cernyw yn ein diddanu.

Christina McSorley: Links below to some of the photos I took of the competitions.

Link 1 - Choral Competition

Link 2 - Dancing Competition

Link 3 - Harp Competition


 

 

Crymych a Doire


Diolch i David J Florida-James am rhai o'r lluniau. 


 

 

 


 

 

 

 

 

Taith i Thurso - Hydref 2010

 

 


 

 

 

 

 

 

Diolch
Diolch am ymweld â'n gwefan.
Gobeithio i chi ganfod yr hyn oeddech eisiau, os na wnaethoch, cysylltwch â ni'n ddiymdroi.